Szkoła Podstawowa nr. 1 w Lidzbarku WarmińskimSPORTOWA JEDYNKA

ROK SZKOLNY 2014/2015


Zajęcia sportowe w Jedynce 2014/2015

Czwartek 12.45 - 13.30 /6 lekcja/ - ZAJĘCIA DLA KLAS I-III /SALA GIMN, BOISKO/
Czwartek 13.40 - 14.25 /7 lekcja/ - ZAJĘCIA DLA KLAS IV-VI /SALA GIMN, BOISKO/


ZAPRASZAMY


Zobacz poprzedni rok szkolny 2013/2014
Zajęcia sportowe "MULTISPORT" !


Przyjmowane są zapisy na uczestnictwo uczniów
klas IV-VI w bezpłatnych zajęciach.


terminarz zajęć we wrześniu 2014

Wtorek, Środa, Piątek - 14.30
/Zajęcia w małej sali gimnastycznej, teren, boisko szkolne/

Program będzie realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
Operatorem wojewódzkim projektu jest Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu

1. Zajęcia realizowane będą w miesiącach marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień.
2. Trzy razy w tygodniu po 90 min.
3. Nauczyciel/trener prowadzący: Marek Olszewski.
4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie zrzeszeni w związkach sportowych.
5. Planowane jest zakończenie zajęć turniejem sportowym w Olsztynie w hali Urania.

Zajęcia prowadzone w oparciu o bloki programowe:

blok 1: zajęcia zawierające metodyczne podstawy upowszechniania lekkiej atletyki, gimnastyki i sportów walki, jako ćwiczenia kształtujące podstawowe cechy motoryczne: siłę, szybkość, zwinność, gibkość i wytrzymałość,
blok 2: gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe m.in.: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, unihokej,
blok 3: sporty charakterystyczne dla regionu, z lokalnymi tradycjami oraz sporty sezonowe.

Główne cele i oczekiwane efekty realizacji projektu:

 • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia
  i związanej z nim jakości życia;
 • upowszechnienie sportu wśród uczniów szkół podstawowych poprzez zwiększenie
  liczby dzieci i młodzieży uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjnych
  i pozaszkolnych zajęć sportowych;
 • poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży;
 • zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami;
 • stworzenie oraz poprawa warunków i dostępu do uprawiania zorganizowanej aktywności fizycznej, rozwoju talentów
  oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
 • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu,
  niezależnie od statusu materialnego rodziców;
 • profilaktyka i korygowanie wad postawy;
 • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych;
 • optymalne wykorzystanie terenowej infrastruktury sportowej;
 • wzrost liczby dzieci i młodzieży uczestniczących
  w różnych formach aktywności fizycznej;
 • identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych.

  Informacji udziela dyrekcja SP 1  w Lidzbarku Warmińskim oraz p. Marek Olszewski

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

ROK SZKOLNY 2012/2013

ROK SZKOLNY 2011/2012


ROK SZKOLNY 2010/2011

ROK SZKOLNY 2009/2010

web stats stat24